Daily Archives: October 8, 2019

Vonkajšie parazity malých prežúvavcov

Zvieratá na pastvinách (ovce, kozy, hovädzí dobytok, kone, voľne žijúce prežúvavce) často veľmi trpia prítomnosťou vonkajších parazitov.  Ektoparazitárne choroby spôsobujú predovšetkým roztoče a krv cicajúci hmyz. Patologické pôsobenie ektoparazitov sa  najčastejšie prejavuje ochorením kože vo forme rôznych dermatitíd, stratou krvi a alergickými reakciami. Nepriame pôsobenie parazitických článkonožcov spočíva v prenášaní vírusových, bakteriálnych a  protozoárnych infekcií  priamou inokuláciou infekčného agens pri cicaní krvi, alebo nepriamo pasívnym mechanickým prenosom. Ďalšie straty sú spôsobené nepokojom zvierat, znížením dojivosti, chudnutím, pri silnom napadnutí aj úhynom. Svrab je chronické veľmi nákazlivé ochorenie zvierat prejavujúce sa  dermatitídou, žltkastými mokvavými chrastami, vypadávaním srsti, silným svrbením a znížením hmotnosti. Je spôsobený roztočmi z rodov Psoroptes, Chorioptes, Sarcoptes, Demodex. Predstavuje významné straty v chovoch oviec a kôz na celom svete. Do stáda sa môže zavliecť latentne chorými zvieratami – bez klinických príznakov, u ktorých sa roztoče ukrývajú v záhyboch kože a vo vonkajšom zvukovode aj 2 roky. Svrab sa môže preniesť aj infikovaným náradím, krmivom, autami, odevom ošetrovateľov a pod.  Psoroptový svrab sa prejavuje hlavne na tele postihnutých zvierat, [...]

Vonkajšie parazity malých prežúvavcov 2019-10-08T12:00:38+00:00