Monthly Archives: November 2019

//November

Kryptosporidióza hovädzieho dobytka

Črevné prvoky sú malé jednobunkové organizmy mikroskopických rozmerov, ktorých telo tvorí jedna bunka. V tráviacom systéme zvierat aj človeka je ich pomerne veľké množstvo. Mnohé z nich sú zdravotne neškodné, ale niektoré môžu zapríčiniť ochorenie. U zvierat sa najčastejšie diagnostikujú kokcídie, giardie, kryptosporídie. Môžu spôsobovať hnačky, zlé využitie krmiva a u mláďat aj úhyn. Kryptosporídie sú veľmi malé, obligátne intracelulárne protozoárne organizmy, patriace medzi kokcídie. Do organizmu prenikajú oocysty (vajíčka) parazita fekálno-orálnou cestou. V tenkom čreve sa sporozoity uvoľnené z oocýst prichytia na membránu črevných epiteliálnych buniek.  Spôsobujú zmeny mikroklkov hostiteľskej bunky a  vytvorenie záhybu cytoplazmatickej membrány, ktorý postupne obrastá parazita a následne vytvára parazitoformný vak. Nedochádza ku skutočnému zanoreniu parazita pod cytoplazmatickú membránu hostiteľa, ani k vytvoreniu priameho kontaktu parazita s cytoplazmou hostiteľskej bunky. Parazit akoby bol v uzavretý v krypte „obklopený hostiteľom“. V čreve dochádza k sexuálnej a asexuálnej reprodukcii. Vývoj parazita má viac štádií: sporozoity, trofozoity, merozoity, mikrogaméty, makrogaméty, zygoty a oocysty. Sporulované oocysty sú jediným štádiom, ktoré  sa dostáva trusom do vonkajšieho prostredia. Oocysty obsahujú štyri [...]

Kryptosporidióza hovädzieho dobytka 2019-11-20T11:22:07+00:00