Distribúcia veterinárnych liekov

Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products.

VETWELL - PDF KATALÓG PRODUKTOV 2020

PRODUKTY PRE ĽUDÍ:

PRODUKTY PRE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ:

DIAGNOSTIKA:

VETERINÁRNE LIEKY A PRÍPRAVKY PODĽA ÚČELU POUŽITIA:

ALPHI 1kg

Autor  fotografií: Anna Žebméryová  I  www.annazembery.com  I  anazembery@gmail.com

insekticíd proti muchám v objektoch živočíšnej výroby

Použitie: Je veľmi dôležité aplikovať tento prípravok na povrchy, kde sa muchy najviac zhromažďujú. Pred aplikáciou prípravku sa odporúča prehliadka objektu a zaznamenanie týchto miest do plánu aplikácie. Prípravok sa môže aplikovať postrekom, natieraním alebo natieraním na špeciálne žlté panely.

Dávkovanie:

Aplikácia

Dávka

Ošetrená plocha

Intrerval

Postrek

250g/ 2l vody

100m2 zhromaždiská múch, najmä okná, stropy, vrchné časti stien, potrubie… Aplikáciu APLHI opakujte každých 6 týždňov. Plochy, na ktoré bol prípravok aplikovaný reaktivujeme každé dva týždne postrekom vodou.

Náter

250g/10l vody

natrite najmenej na 30 miest (veľkosti 20x30cm) – zhromaždiská múch, najmä okná, stropy, vrchné časti stien, potrubie…

Náter na žlté panely

250g/80ml vody 100m2/ 10 panelov v rovnomerne vzdialených pásoch
Spôsoby použitia poskytujú dobré priestorové pokrytie a teda najlepšiu účinnosť na likvidáciu múch vo vnútorných priestoroch farmy.
Alphi sa aplikuje v blízkosti zvierat, ale mimo ich dosahu. Neaplikujte Alphi na biele steny alebo porézne povrchy. Používajte biocídne prípravky bezpečne.

Zloženie: Vo forme rozpustného prášku obsahuje rôzne prírodné ingrediencie priťahujúce muchy a 10% účinnej látky azametriphosu (unikátna molekula, ktorá pôsobí veľmi rýchlo a dlhodobo).

Výrobca: Belgagri