vetwell

/vetwell

About vetwell

This author has not yet filled in any details.
So far vetwell has created 4 blog entries.

Vonkajšie parazity malých prežúvavcov

Zvieratá na pastvinách (ovce, kozy, hovädzí dobytok, kone, voľne žijúce prežúvavce) často veľmi trpia prítomnosťou vonkajších parazitov.  Ektoparazitárne choroby spôsobujú predovšetkým roztoče a krv cicajúci hmyz. Patologické pôsobenie ektoparazitov sa  najčastejšie prejavuje ochorením kože vo forme rôznych dermatitíd, stratou krvi a alergickými reakciami. Nepriame pôsobenie parazitických článkonožcov spočíva v prenášaní vírusových, bakteriálnych a  protozoárnych infekcií  priamou inokuláciou infekčného agens pri cicaní krvi, alebo nepriamo pasívnym mechanickým prenosom. Ďalšie straty sú spôsobené nepokojom zvierat, znížením dojivosti, chudnutím, pri silnom napadnutí aj úhynom. Svrab je chronické veľmi nákazlivé ochorenie zvierat prejavujúce sa  dermatitídou, žltkastými mokvavými chrastami, vypadávaním srsti, silným svrbením a znížením hmotnosti. Je spôsobený roztočmi z rodov Psoroptes, Chorioptes, Sarcoptes, Demodex. Predstavuje významné straty v chovoch oviec a kôz na celom svete. Do stáda sa môže zavliecť latentne chorými zvieratami – bez klinických príznakov, u ktorých sa roztoče ukrývajú v záhyboch kože a vo vonkajšom zvukovode aj 2 roky. Svrab sa môže preniesť aj infikovaným náradím, krmivom, autami, odevom ošetrovateľov a pod.  Psoroptový svrab sa prejavuje hlavne na tele postihnutých zvierat, [...]

Vonkajšie parazity malých prežúvavcov 2019-10-08T12:00:38+00:00

Vnútorné parazity oviec a kôz

Veľa chovateľov sa dnes venuje chovu kôz a oviec. Dôvodom je zvýšený záujem o kvalitné a zdraviu prospešné kozie mlieko a výrobky z ovčieho aj kozieho mlieka. Pôvodné plemená  týchto malých prežúvavcov sú zväčša nenáročné zvieratá. Nové plemená vyšľachtené na vyššiu úžitkovosť sa stávajú náročnejšími na chov, krmivo a zoohygienické podmienky, s čím v mnohých prípadoch súvisí aj  výskyt  zdravotných problémov. V súčasnosti parazitárne choroby malých prežúvavcov predstavujú jeden z najčastejších problémov v chove týchto zvierat.  Zvlášť u kôz majú často skrytý priebeh, bez klinických príznakov, ale môžu spôsobovať straty znížením kvality a množstva nadojeného mlieka, znížením konverzie krmiva, straty na živej hmotnosti, oneskorenom pohlavnom dospievaní, poruchami reprodukcie, konfiškáciou pri zabití aj náhlym úhynom zvierat. V ostatných rokoch boli na našom území nájdené parazity, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch u nás nevyskytovali. Je to pravdepodobne dôsledok dovozu zvierat, zmeny klímy ale aj premnoženia sa voľne žijúcich prežúvavcov, ktorých zdravotný stav často nie je veľmi dobrý a môžu byť rezervoárom rôznych infekcií. Nepriaznivou skutočnosťou je, že sa stále častejšie zisťuje rezistencia parazitov na antiparazitárne lieky – doposiaľ používané [...]

Vnútorné parazity oviec a kôz 2019-09-26T10:39:08+00:00

Kliešte

Kliešte sa vyskytujú na celom území Európy. Na Slovensku je známych sedem druhov  kliešťov, ktoré  môžu  prenášať patogény - pôvodcov vírusových, bakteriálnych a protozoárnych chorôb. Patria do rodov Ixodes (I. ricinus, I. hexagonus), Dermacentor (D. reticulatus, D. marginatus) a Haemaphysalis (H. inermis, H.concinna, H. punctata). V životnom cykle kliešťov sa striedajú tri vývojové štádia – larva, nymfa a dospelý jedinec. Všetky kliešte aj ich vývojové štádia sa živia jedine krvou. Hostiteľmi kliešťov môžu byť všetky suchozemské živočíchy – cicavce, vtáky, plazy, hlavne jašterice a korytnačky. Vývojové štádia aj dospelé kliešte aktívne vyhľadávajú hostiteľa. Niektoré druhy žijú v norách, hniezdach, v pôde, v puklinách stromov  - v blízkosti zvierat, kde trávia celý život. Tu majú vhodné mikroklimatické podmienky. Tieto druhy majú  užší okruh hostiteľov. Niektoré druhy hostiteľa aktívne vyhľadávajú vo voľnej prírode.  Tieto druhy sú citlivé na vyschnutie, preto sa musia presúvať na miesta s vyššou vzdušnou vlhkosťou, ktorú vedia absorbovať. Majú široký okruh hostiteľov. Vyhľadávajú v prírode miesta, kadiaľ zvieratá prechádzajú. V okolí zvieracích chodníkov vyčkávajú na vegetácii na [...]

Kliešte 2019-10-08T12:14:04+00:00

Koža – zrkadlo zdravia

Koža je najväčší orgán tela. V čase ontogenézy (vývoj jedinca) sa  vyvíja z rovnakého základu (ekdodermy) ako tráviaca trubica a dýchacie cesty. Preto chronické problémy súvisiace s týmito orgánmi sa často prejavujú prv na koži, nakoľko telo sa v rámci zachovania svojich funkcií snaží vytlačiť chorobu na orgány, ktoré nie sú pre život najdôležitejšie a sú schopné absorbovať  veľa poškodení kým začnú ohrozovať život.  Koža tvorí hranicu tela voči vonkajšiemu prostrediu.  Tráviaca trubica je „vnútorný vonkajšok“ tela, ktorý má najväčšiu plochu (niekoľkokrát väčšiu ako je povrch kože). Tvorí bariéru medzi prijímanou potravou a vnútorným prostredím.  Plní hlavne úlohu asimilácie – vstrebávania živín. Sliznica tráviaceho systému je zároveň najväčším imunitným orgánom!  Sliznica dýchacích ciest je  styčnou plochou medzi vdychovaným vzduchom a vnútorným prostredím. Aktivita imunokompetentných buniek (hlavne makrofágov a dendritických buniek) v dýchacom systéme má podstatný vplyv na zneškodnenie a odstránenie cudzorodých látok  (infekčných aj mechanických) z dýchacích ciest, ich ochrany pred poškodením a vniknutím škodlivín do vnútorného prostredia. Všetky spomínané orgány majú zároveň úlohu disimilácie – vylučovania nepotrebných látok z tela. Hlavné funkcie [...]

Koža – zrkadlo zdravia 2018-03-26T21:08:30+00:00