Distribúcia veterinárnych liekov

Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products.

VETWELL - PDF KATALÓG PRODUKTOV 2020

PRODUKTY PRE ĽUDÍ:

PRODUKTY PRE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ:

DIAGNOSTIKA:

VETERINÁRNE LIEKY A PRÍPRAVKY PODĽA ÚČELU POUŽITIA:

CANGLOB® DHLaPPi 1×6 ml

Autor  fotografií: Anna Žebméryová  I  www.annazembery.com  I  anazembery@gmail.com

Prípravok určený na liečbu a profylaxiu psov proti psinke, infekčnej hepatitíde, infekčnej laryngotracheitíde, parvoviróze a parainfluenze. Prípravok prvej voľby vo včasnej liečbe, kedy ešte nie je stanovený pôvodca ochorenia.

1 ml prípravku obsahuje:
Immunoglobulinum anti febris contagiosae canis minimálne 160 VNAb50, Immunoglobulinum anti laryngotracheitis et hepatitis contagiosae canis min. 160 VNAb50, Immunoglobulinum anti parvovirosis canis min.1 024 HIU, Immunoglobulinum anti parainfluensis canis min. 64 HIU

Výrobca: DYNTEC, Terezín