Distribúcia veterinárnych liekov

Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products.

VETWELL - PDF KATALÓG PRODUKTOV 2020

PRODUKTY PRE ĽUDÍ:

PRODUKTY PRE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ:

DIAGNOSTIKA:

VETERINÁRNE LIEKY A PRÍPRAVKY PODĽA ÚČELU POUŽITIA:

CANVAC® 8 DHPPiL 6×1 dávka, 30×1 dávka

Autor  fotografií: Anna Žebméryová  I  www.annazembery.com  I  anazembery@gmail.com

Vakcína na aktívnu imunizáciu psov proti psinke, infekčnej laryngotracheitíde, infekčnej hepatitíde, parvoviróze, parainfluenze psov a trom typom leptospír

Vakcinačná dávka obsahuje:
Virus febris contagiosae canis attenuatum 102,7–104,5 EID50, Virus laryngotracheitis contagiosae canis attenuatum 103,5–107,5 CCID50, Parvovirus enteritidis canis attenuatum, 102,1–103,6 HAU, Virus parainfl uensis canis attenuatum, 103,0–106,0 CCID50, Leptospira icterohaemorrhagiae inactivata q. s. v množstve, ktoré indukuje u pokusných zvierat sérologickú odozvu min. v titri 1:32 špecifických protilátok, Leptospira grippotyphosa inactivata q. s. v množstve, ktoré indukuje u pokusných zvierat sérologickú odozvu min. v titri 1:32 špecifických protilátok, Leptospira sejroe inactivata q. s. v množstve, ktoré indukuje u pokusných zvierat sérologickú odozvu min. v titri 1:32 špecifických protilátok.

EID50 – 50% infekčná dávka pre kuracie embryá. CCID50 – 50% infekčná dávka pre bunkové kultúry. HAU – hemaglutinačné jednotky.

Výrobca: DYNTEC, Terezín