Distribúcia veterinárnych liekov

Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products.

VETWELL - PDF KATALÓG PRODUKTOV 2020

PRODUKTY PRE ĽUDÍ:

PRODUKTY PRE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ:

DIAGNOSTIKA:

VETERINÁRNE LIEKY A PRÍPRAVKY PODĽA ÚČELU POUŽITIA:

CANVAC® P-IN 12 x 1 dávka

Autor  fotografií: Anna Žebméryová  I  www.annazembery.com  I  anazembery@gmail.com

Využitie unikátnej inaktivovanej vakcíny proti parvoviróze na ranú vakcináciu šteniat

Inaktivovaný vírus parvovirózy v nízkej pasáži viazaný na adjuvantnú zložku je postupne uvoľňovaný do organizmu, stimuluje imunitný systém a vyvolá zodpovedajúcu aktívnu imunitu.

Unikátna technológia umožňuje dosiahnutie vysokého stupňa aktívnej imunitnej odpovede bez ohľadu na úroveň materských protilátok.

Inaktivovaný parvovírus je bezpečný aj pre vakcináciu gravidných súk v chovoch s vysokou mierou rizika infekcie parvovírusom.

Vakcinačná dávka obsahuje:
Parvovirus enteritidis canis inactivatum v množstve min. 128 HAU pred inaktiváciou vo vyšetrovanom objeme.

Vakcinačná schéma: Vakcína je určená predovšetkým na vakcináciu gravidných súk 14 dní pred pôrodom na dosiahnutie vysokej hladiny protilátok v kolostre a pasívnej imunizácie šteniat, na vakcináciu šteniat už od raného veku pri nepriaznivej nákazovej situácii.

Výrobca: DYNTEC, Terezín