Distribúcia veterinárnych liekov

Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products.

VETWELL - PDF KATALÓG PRODUKTOV 2020

PRODUKTY PRE ĽUDÍ:

PRODUKTY PRE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ:

DIAGNOSTIKA:

VETERINÁRNE LIEKY A PRÍPRAVKY PODĽA ÚČELU POUŽITIA:

CANVAC® R
5×10 dávok, 12×1 dávka

Autor  fotografií: Anna Žebméryová  I  www.annazembery.com  I  anazembery@gmail.com

Vakcína na aktívnu imunizáciu mäsožravcov, párnokopytníkov a nepárnokopytníkov proti besnote

Vakcinačná dávka obsahuje:
Virus rabiei inactivatum min. 2 IU.

Po vakcinácii sa za 2 až 3 týždne vytvára, solídna imunita, ktorá pretrváva 12 mesiacov, po revakcinácii imunita pretrváva výrazne dlhšie. Vakcínu Canvac® R je možné použiť namiesto zrieďovača pri všetkých lyofilizovaných vakcínach Canvac®.

Výrobca: DYNTEC, Terezín