Odolnosť a imunita

/Odolnosť a imunita

Koža – zrkadlo zdravia

Koža je najväčší orgán tela. V čase ontogenézy (vývoj jedinca) sa  vyvíja z rovnakého základu (ekdodermy) ako tráviaca trubica a dýchacie cesty. Preto chronické problémy súvisiace s týmito orgánmi sa často prejavujú prv na koži, nakoľko telo sa v rámci zachovania svojich funkcií snaží vytlačiť chorobu na orgány, ktoré nie sú pre život najdôležitejšie a sú schopné absorbovať  veľa poškodení kým začnú ohrozovať život.  Koža tvorí hranicu tela voči vonkajšiemu prostrediu.  Tráviaca trubica je „vnútorný vonkajšok“ tela, ktorý má najväčšiu plochu (niekoľkokrát väčšiu ako je povrch kože). Tvorí bariéru medzi prijímanou potravou a vnútorným prostredím.  Plní hlavne úlohu asimilácie – vstrebávania živín. Sliznica tráviaceho systému je zároveň najväčším imunitným orgánom!  Sliznica dýchacích ciest je  styčnou plochou medzi vdychovaným vzduchom a vnútorným prostredím. Aktivita imunokompetentných buniek (hlavne makrofágov a dendritických buniek) v dýchacom systéme má podstatný vplyv na zneškodnenie a odstránenie cudzorodých látok  (infekčných aj mechanických) z dýchacích ciest, ich ochrany pred poškodením a vniknutím škodlivín do vnútorného prostredia. Všetky spomínané orgány majú zároveň úlohu disimilácie – vylučovania nepotrebných látok z tela. Hlavné funkcie [...]

Koža – zrkadlo zdravia 2018-03-26T21:08:30+00:00