Distribúcia veterinárnych liekov

Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products.

VETWELL - PDF KATALÓG PRODUKTOV 2020

PRODUKTY PRE ĽUDÍ:

PRODUKTY PRE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ:

DIAGNOSTIKA:

VETERINÁRNE LIEKY A PRÍPRAVKY PODĽA ÚČELU POUŽITIA:

EQUICHEK TM – SAA

Autor  fotografií: Anna Žebméryová  I  www.annazembery.com  I  anazembery@gmail.com

RÝCHLY TEST NA DETEKCIU ZÁPALU U KONÍ
– do 10 minút posúdi imunitný stav zvieraťa
– ľahko sa používa a interpretuje
– stačí kvapka krvi
– na detekciu zápalu slúži hladina sérového amyloidu A

Sérový amyloid A (SAA) je hlavným predstaviteľom včasných proteínov akútnej fázy zápalu u koní. Hladina SAA u zdravého jedinca je veľmi nízka. V prípade problémov sa zvýši až tisícnásobne. Zvýšenie SAA počas odpovede na zápal je oveľa jednoznačnejšie ako pri používaní iných marrkerov,
napr. fibrinogénu.

Použitie:
– potvrdenie prítomnosti aktívneho systémového zápalového stavu
– odhalenie zápalu bez klinických príznakov, kde existuje podozrenie, že niečo nie je v poriadku.
– zistenie infekcie
– monitoring prebiehajúceho ochorenia / sledovanie zdravotného stavu pred udalosťou
– ako raný indikátor závažných ochorení, napr. nádorové ochorenie, alebo podnet na podrobnejšiu diagnostiku zvieraťa

Balenie: 10 kusov v balení