Distribúcia veterinárnych liekov

Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products.

VETWELL - PDF KATALÓG PRODUKTOV 2020

PRODUKTY PRE ĽUDÍ:

PRODUKTY PRE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ:

DIAGNOSTIKA:

VETERINÁRNE LIEKY A PRÍPRAVKY PODĽA ÚČELU POUŽITIA:

MAGGOTS 25kg, 5kg, 1kg

Autor  fotografií: Anna Žebméryová  I  www.annazembery.com  I  anazembery@gmail.com

likvidácia lariev múch v živočíšnej výrobe

Charakteristika: MAGGOTS je larvicíd, ktorý sa používa v živočíšnej výrobe na likvidácii lariev múch. Obsahuje 2% účinnej látky cyromazín, ktorý zasahuje larvy múch a zabraňuje im zvliecť svoje kutikuly. Prerušuje reprodukčný cyklus múch tak, že zabraňuje larvám v premene na dospelé muchy. Výsledkom je ich úhyn v priebehu vývoja larvy. Maggots nemá žiadny účinok na dospelé muchy.

Použitie: Je veľmi dôležité aplikovať tento prípravok na miesta, kde sa muchy rozmnožujú. Najmä do hnoja, do hnojovice, do podstielky a do kalových nádrží. Keďže granule Maggots sú sú rozpustné vo vode, môžete ich aplikovať rozhádzaním suchých granúl, postrekom alebo polievaním. Spôsob aplikácie závisí od obsahu vody v ošetrovanej hmote.

Dávkovanie:

Aplikácia

Dávka

Ošetrená plocha

Intrerval

Postrek

250g/1-4l vody

10m2 na suchú podstielku alebo na rošty nad nádržami s pevnými odpadmi Aplikáciu prípravku Maggots opakujte po každom vyprázdnení nádrže, výmene podstielky alebo pri náleze lariev v nádrži.

Polievanie

250g/10l vody

Posyp

250g

rozpustiť v tekutom odpade
Maggots môžete aplikovať za prítomnosti zvierat.

Zloženie: Vo forme vodou rozpustných granúl obsahuje 2% účinnej látky cyromazín

Výrobca: Belgagri