Distribúcia veterinárnych liekov

Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products.

VETWELL - PDF KATALÓG PRODUKTOV 2020

PRODUKTY PRE ĽUDÍ:

PRODUKTY PRE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ:

DIAGNOSTIKA:

VETERINÁRNE LIEKY A PRÍPRAVKY PODĽA ÚČELU POUŽITIA:

MM-VAC 6×40 ml

Autor  fotografií: Anna Žebméryová  I  www.annazembery.com  I  anazembery@gmail.com

Bivalentná vakcína proti moru a myxomatóze králikov na intradermálnu aplikáciu bezihlovým automatom

Vakcinačná dávka obsahuje:
lyolizát so živým avirulentným kmeňom myxomatózy a tekutou zložku s inaktivovaným vírusom moru králikov. Obidve zložky sa pred aplikáciou zmiešajú.

1,0 ml vakcíny obsahuje:
• Poxvirus myxomatosae attenuatum 104.6 – 107.6 CCID50, Calicivirus septicemiae haemorrhagicae cuniculi inactivatum indukujúci protilátky min. 32 HIU50*, *HIU50: množstvo protilátok stanovené u laboratórnych zvierat, ktorému zodpovedá vysoká ochrana zvierat P = 0.99.

Vakcinačná dávka je 0,1 ml, vakcína sa aplikuje na báze ušnice čo najbližšie ku hlave. Vakcinujú sa králiky od veku 10 týždňov. Pri nepriaznivej nákazovej situácii je možné vakcinovať už od veku 6 týždňov s následnou revakcináciou o 4 týždne. Chovné kusy je vhodné vakcinovať dvakrát ročne.

Výrobca: DYNTEC, Terezín