Distribúcia veterinárnych liekov

Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products.

VETWELL - PDF KATALÓG PRODUKTOV 2020

PRODUKTY PRE ĽUDÍ:

PRODUKTY PRE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ:

DIAGNOSTIKA:

VETERINÁRNE LIEKY A PRÍPRAVKY PODĽA ÚČELU POUŽITIA:

OMNICHEK TM – SAA

RÝCHLY TEST NA DETEKCIU ZÁPALU U PSOV A MAČIEK

Autor  fotografií: Anna Žebméryová  I  www.annazembery.com  I  anazembery@gmail.com

RÝCHLY TEST NA DETEKCIU ZÁPALU U PSOV A MAČIEK

– do 10 minút posúdi imunitný stav zvieraťa
– ľahko sa používa a interpretuje
– stačí kvapka krvi
– na detekciu zápalu slúži hladina sérového amyloidu A

Sérový amyloid A (SAA) je najcitlivejším dostupným biomarkerom na rýchlu detekciu zápalu v tele mačky/psa. SAA je jedným zo signálom, ktorého hodnoty sa významne zvyšujú v priebehu niekoľkých hodín od napadnutia organizmu infekciami. V porovnaní s CRP SAA vykazuje širší rozsah a výrazne lepšiu diagnostku.

Použitie:
– potvrdenie prítomnosti aktívneho systémového zápalového stavu
– odhalenie zápalu bez klinických príznakov, kde existuje podozrenie, že niečo nie je v poriadku.
– zistenie infekcie
– monitoring prebiehajúceho ochorenia
– ako raný indikátor závažných ochorení, napr. nádorové ochorenie, alebo podnet na podrobnejšiu diagnostiku zvieraťa

Balenie: 10 kusov v balení