Rýchla a presná laboratórna diagnostika

Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby. Preto sa zameriavame výlučne na moderné metódy diagnostiky súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitenjších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov.

Typy laboratórnych vyšetrení

Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
punktát, výter, trus,
orgány

B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, výter, trus,
orgány
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
B7
Dôkaz Salmonella spp.
mekónium, trus,
kloakálny výter, ster
B8
Stanovenie citlivosti na ATB (6 diskov)
B10
Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa
B11
Stanovenie bakter. toxínov (C. perfringes)
bakteriálny kmeň
B13
Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov
ster, trus
B14
Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
ster, trus
B15
Stanovenie počtu
anaeróbnych spórotvorných baktérií
ster, trus
B19
Dôkaz rodu Campylobacter
kloakálny výter, trus
B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
B22
Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
orgány, výter, ster
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
M4
Deoxynivalenol (DON)
ELISA test
krmivo
M5
Zearalenon
ELISA test
krmivo
S1
Mykoplazmy hydiny (MG, MS, MM)
dôkaz protilátok - rýchla sklíčková aglutinácia
natívna krv, sérum
S2
Infekčná bronchitída hydiny (IBV)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S3
Infekčná burzitída hydiny (IBD)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S4
Reovírus hydiny (REO)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S5Syndróm poklesu znášky hydiny (EDS)
natívna krv, sérum
S6Pseudomor hydiny (NDV)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S7Infekčná anémia kurčiat (CAV)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S8Infekčná laryngotracheitída hydiny (ILT)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S9Infekčná encefalomyelitída hydiny (AE)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S10Salmonella skup. D
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S11
Mykoplazmy hydiny (MG/MS)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S12
Ornitobacterium rhinotracheale (ORT)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S13
Rhinotracheitída hydiny (ART)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S14
Adenovírusy hydiny
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S34
Chlamydophila spp.
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
S54
West Nile vírus
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S55
Influenza A
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
V1
Dôkaz Chlamydophila spp.
metóda PCR
trus, ster zo spojivky
V2
Rozlíšenie Chlamydophila
(trachomatis, pneumoniae, psittaci) - metóda PCR
trus
V3
Určenie pohlavia vtákov
metóda PCR
krv
V4
Dôkaz polyomavírusu
metóda PCR
krv
V5
Dôkaz circovírusu
metóda PCR
krv
V6
Určenie pohlavia, dôkaz cirkovírusu
metóda PCR
krv
V7
Urč. pohlavia, dôkaz polyomavírusu a circovírusu
metóda PCR
krv
V22
Určenie pohlavia, dôkaz polyomavírusu
metóda PCR
krv
V23
Dôkaz circovírusu a polyomavírusu
metóda PCR
krv
V8
Vystavenie certifikátu (pohlavie)
V10Dôkaz Mycobacterium spp.
metóda PCR
výter, orgány, trus
P1

Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
PA1Pitva uhynutých a usmrtených zvierat
kadáver
X1
Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg
biologický materiál
X2
Eutanázia jednodňových kurčiat - za 5 kusov
Q2
Veterinárne poradenstvo
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
punktát, výter, trus,
orgány

B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, výter, trus,
orgány
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
B7
Dôkaz Salmonella spp.
mekónium, trus,
kloakálny výter, ster
B8
Stanovenie citlivosti na ATB (6 diskov)
B10
Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa
B11
Stanovenie bakter. toxínov (C. perfringes)
bakteriálny kmeň
B13
Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov
ster, trus
B14
Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
ster, trus
B15
Stanovenie počtu
anaeróbnych spórotvorných baktérií
ster, trus
B19
Dôkaz rodu Campylobacter
kloakálny výter, trus
B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
B22
Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
orgány, výter, ster
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
M4
Deoxynivalenol (DON)
ELISA test
krmivo
M5
Zearalenon
ELISA test
krmivo
S27

Neospora caninum
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S28
Herpes vírus u psov
dôkaz protilátok - ELISA test
Stanovenie titra

natívna krv, sérum
S29

Leptospiry (5 antigénov)
dôkaz protilátok - MAL
natívna krv, sérum
S30
Leptospiry
dôkaz protilátok - MAL (titer)
natívna krv, sérum
S32Toxoplasma gondii
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
S34Chlamydophila spp.
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
S35Dôkaz coronavírusu u psov (CCV Ag)
imunochromatografia
trus

S36Dôkaz parvovírusu u psov (CPV AG)
imunochromatografia
trus

S37Dôkaz Dirofilaria immitis u psov (CHW Ag)
imunochromatografia
natívna krv, sérum
S38Dôkaz vírusu psinky u psov (CDV Ag)
imunochromatografia
natívna krv, sérum
S39
Dôkaz giardií (Giardia Ag)
imunochromatografia
trus
S40
Dôkaz vírusu leukémie u mačiek (FeLV Ag)
imunochromatografia
natívna krv, sérum
S41
Dôkaz vírusu panleukopénie u mačiek (FPV Ag)
imunochromatografia
trus
S59
Borrelia burgdorferi, Anaplasma
phagocytophylum/platys a Ehrlichia canis
dôkaz protilátok - imunochromatografia
natívna krv, sérum,
plazma
S60
Borrelia burgdorferi,
B. garinii a B. afzelii
dôkaz IgG a IgM protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum,
plazma
V1
Dôkaz Chlamydophila spp.
metóda PCR
trus

V15
Dôkaz herpes vírusu u psov
metóda PCR
krv, orgány

P1

Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
PA1Pitva uhynutých a usmrtených zvierat
kadáver
X1
Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg
biologický materiál
Q2
Veterinárne poradenstvo
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
výter, trus, moč, punktát

B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, výter, trus,
orgány
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
B7
Dôkaz Salmonella spp.
mekónium, trus,
kloakálny výter, ster
B8
Stanovenie citlivosti na ATB (6 diskov)
B10
Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa
B11
Stanovenie bakter. toxínov (C. perfringes)
bakteriálny kmeň
B13
Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov
ster, trus
B15
Stanovenie počtu
anaeróbnych spórotvorných baktérií
ster, trus
B20
Dôkaz Taylorella equigenitalis

výter, výplašok

B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
B22
Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
orgány, výter, ster
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
S42
Infekčná anémia
dôkaz protilátok - imunodifúzny test
natívna krv, sérum
S43
Žrebčia nákaza
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
S44
Malleus
dôkaz protilátok - RVK

natívna krv, sérum
S45
Infekčná arteritída
dôkaz protilátok - ELISA test

natívna krv, sérum
S29Leptospiry (5 antigénov)
dôkaz protilátok - MAL

natívna krv, sérum
S30Leptospiry
dôkaz protilátok - MAL (titer)

natívna krv, sérum
S54
West Nile vírus IgM
dôkaz IgM protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S55
Influenza A
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
P1

Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus
P3
Parazitologické vyšetrenie
larvoskopická metóda
trus
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
PA4
Pitva uhynutých a usmrtených zvierat

kadáver

Q2
Veterinárne poradenstvo
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
punktát, výter, trus,
orgány

B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, výter, trus,
orgány
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
B7
Dôkaz Salmonella spp.
mekónium, trus,
kloakálny výter, ster
B8
Stanovenie citlivosti na ATB (6 diskov)
B10
Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa
B11
Stanovenie bakter. toxínov (C. perfringes)
bakteriálny kmeň
B13
Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov
ster, trus
B14
Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
ster, trus
B15
Stanovenie počtu
anaeróbnych spórotvorných baktérií
ster, trus
B19
Dôkaz rodu Campylobacter
kloakálny výter, trus
B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
B22
Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)
B31Brachyspira hyodysenteriae
trus, rektálny výter
B32Brachyspira hyodysenteriae
stanovenie MIC ( jedno ATB)
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
orgány, výter, ster
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
M4
Deoxynivalenol (DON)
ELISA test
krmivo
M5
Zearalenon
ELISA test
krmivo
S16
PCV 2 - (IgG, IgM)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S17
PRRS (európsky, americký kmeň)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S29
Leptospiry (5 antigénov)
dôkaz protilátok - MAL
natívna krv, sérum
S30
Leptospiry
dôkaz protilátok - MAL (titer)
natívna krv, sérum
S46PRRS - DR
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S52A. pleuropneumoniae
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S55
Influenza A
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
V1
Dôkaz Chlamydophila spp.
metóda PCR
natívna krv, sérum
V9
Dôkaz Lawsonia intracellularis
metóda PCR
trus, ileum, caecum

V10
Dôkaz Mycobacterium spp.
metóda PCR
výter, orgány trus, BAL
V13
Dôkaz PCV 2
metóda PCR
uzliny, slezina, pečeň
V14
Dôkaz PRRSV
metóda PCR

pľúca, uzliny
V16
Dôkaz PPV
metóda PCR
pľúca, uzliny
V17
Dôkaz PCV 2 a PPV
metóda PCR
pľúca, uzliny

P1

Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
PA3Pitva uhynutých a usmrtených zvierat
kadáver
X1
Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg
biologický materiál
Q2
Veterinárne poradenstvo
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
punktát, výter, trus,
orgány

B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, výter, trus,
orgány
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
B7
Dôkaz Salmonella spp.
mekónium, trus,
kloakálny výter, ster
B8
Stanovenie citlivosti na ATB (6 diskov)
B10
Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa
B11
Stanovenie bakter. toxínov (C. perfringes)
bakteriálny kmeň
B12Stanovenie bakteriálnych toxínov
a faktorov virulencie (E. coli)
bakteriálny kmeň
B13
Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov
ster, trus
B14
Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
ster, trus
B15
Stanovenie počtu
anaeróbnych spórotvorných baktérií
ster, trus
B16Dôkaz Listeria monocytogenes
mozog, orgány, krmivo
B17Stanovenie počtu Listeria monocytogenes
krmivo
B18 Typizácia Listeria monocytogenes
B19
Dôkaz rodu Campylobacter
kloakálny výter, trus
B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
B22
Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
orgány, výter, ster
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
S18
Rotavírus a coronavírus
dôkaz antigénu - ELISA test
trus

S22
PI3, BRSV, Mycoplasma bovis
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S23
Mycobacterium paratuberculosis
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S24
BHV4
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S25IBRgE
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S26BVD
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
mlieko

S29Leptospiry (5 antigénov)
dôkaz protilátok - MAL
natívna krv, sérum
S30Leptospiry
dôkaz protilátok - MAL (titer)
natívna krv, sérum
S33Coxiella burnetti
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
S34Chlamydophila spp.
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
S51
Cryptosporidium parvum
dôkaz antigénu - ELISA test
trus
S53BVD
dôkaz antigénu - ELISA test
celá krv, sérum
plazma, ušný štep
S61
Stanovenie hladiny celkových imunoglobulínov
zincsulfátový test
mieko, sérum
S65
Maedi-Visna/CEAV
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
S67
Schmallenberg vírus
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
V1
Dôkaz Chlamydophila spp.
metóda PCR
trus
V10
Dôkaz Mycobacterium spp.
metóda PCR
výter, trus, orgány, BAL,
spútum

V11
Dôkaz Mycobacterium
tuberculosis, bovis, bovis BCG,microti, avium,intracellulare
metóda PCR

výter, trus, orgány, BAL,
spútum
V12
Dôkaz Mycobac. avium subsp. paratuberculosis
metóda PCR
výter, trus, orgány, BAL,
spútum
V18
Dôkaz BVDV
natívna krv, sérum
V24
Dôkaz Mycoplasma bovis
metóda PCR
mlieko
V32
Dôkaz BRSV
metóda PCR
pľúca, BAL, spútum
P1Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus
P2
Parazitologické vyšetrenie
sedimentačná metóda
trus
P3
Parazitologické vyšetrenie
larvoskopická metóda

trus
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
PA4Pitva uhynutých a usmrtených zvierat
kadáver
X1
Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg
biologický materiál
Q2
Veterinárne poradenstvo