Distribúcia veterinárnych liekov

Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products.

VETWELL - PDF KATALÓG PRODUKTOV 2020

PRODUKTY PRE ĽUDÍ:

PRODUKTY PRE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ:

DIAGNOSTIKA:

VETERINÁRNE LIEKY A PRÍPRAVKY PODĽA ÚČELU POUŽITIA:

SODAGO CORDVET® Sérum 5x1ml

Regeneračné sérum na podporu hojenia rán (na lokálne, veterinárne použitie)

Autor  fotografií: Anna Žebméryová  I  www.annazembery.com  I  anazembery@gmail.com

CORDVET® je komplexná zmes regeneratívnych proteínov, ktoré boli extrahované z kmeňových buniek pupočnej šnúry cicavcov (Jeleň lesný) za použitia proprietárnej, patentovanej techniky.

Obsahuje rozpustný kolagén, albumín, fibronektín, kyselinu hyalurónovú a peptidy.

CORDVET® neobsahuje žiadne živé bunky. Tiež neobsahuje DNA ani RNA donorových buniek. CORDVET® aktivuje okolité bunky, ktoré sa následne normálne delia a fungujú, teda podporuje regeneráciu a opravu tkaniva, čo umožňuje starým alebo poškodeným bunkám odumrieť (apoptóza). CORDVET® proteíny tiež naprávajú a dopĺňajú mimo bunkový matrix (ECM), ktorého funkcia umožňuje bunkám vzájomnú komunikáciu. Celkovo je liečená oblasť navrátená do rovnovážneho stavu, čo urýchľuje hojenie.

Návod na použitie: Používajte len na vonkajšie poranenia. Ranu najprv očistite, potom aplikujte malé množstvo séra. Len na lokálne použitie.

Použitie: Rohovkové vredy, Kožné rany, Sterilné chirurgické rany, Ortopedické rany

Kontraindikácie: Hypersenzitivita na niektorú zo zložiek.

NEPOUŽÍVAJTE na rany a vredy s podozrením na nádorový proces. Ak sa objaví nežiaduca reakcia kože, prestaňte prípravok používať a obráťte sa na veterinárneho lekára.