Distribúcia veterinárnych liekov

Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products.

VETWELL - PDF KATALÓG PRODUKTOV 2020

PRODUKTY PRE ĽUDÍ:

PRODUKTY PRE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ:

DIAGNOSTIKA:

VETERINÁRNE LIEKY A PRÍPRAVKY PODĽA ÚČELU POUŽITIA:

SUIVAC EDT 100 dávok

Autor  fotografií: Anna Žebméryová  I  www.annazembery.com  I  anazembery@gmail.com

Unikátna toxoidová vakcína proti edémovej chorobe ošípaných

Účinnú zložku vakcíny predstavuje inaktivovaný verotoxín. Po parenterálnom podaní pôsobí ako antigén, ktorý po spracovaní v imunitnom systéme zvierat, stimulovanom k vyššej funkčnej aktivite adjuvantom, vyvoláva tvorbu špecifických neutralizačných protilátok.

Vakcinačná schéma:

Vakcinujú sa prasiatka vo veku 10 až 14 dní. Revakcinácia o 10 až 14 dní po primovakcinácii, najmenej však 3 dni pred odstavom.

Zloženie: 1 ml vakcíny obsahuje Verotoxinum inactivatum VT2e, min. titer 150000 U v olejovej emulzii.

Dávkovanie: 1 ml subkutánne do predkolennej riasy.

Balenie: 100 dávok

Výrobca: DYNTEC Terezín, CZ