Distribúcia veterinárnych liekov

Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products.

VETWELL - PDF KATALÓG PRODUKTOV 2020

PRODUKTY PRE ĽUDÍ:

PRODUKTY PRE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ:

DIAGNOSTIKA:

VETERINÁRNE LIEKY A PRÍPRAVKY PODĽA ÚČELU POUŽITIA:

SUIVAC PARVOERY-IN 50 ml a 100 ml

Autor  fotografií: Anna Žebméryová  I  www.annazembery.com  I  anazembery@gmail.com

Kombinovaná vakcína proti červienke a parvoviróze ošípaných

Vakcinačná schéma:
Prasničky sa vakcinujú 6 týždňov pred pripustením a revakcinujú sa 3 týždne pred pripustením. V imunite sa udržujú pravidelnou revakcináciou 2–4 týždne pred pripustením, alebo každých 6 mesiacov.
Kance sa vakcinujú 6 týždňov pred zaradením do plemenitby a revakcinujú sa 3 týždne pred zaradením do plemenitby. V imunite sa udržujú pravidelnou revakcináciou každých 6 mesiacov. Plná imunita nastupuje 3 týždne po vakcinácii a pretrváva minimálne 6 mesiacov.

Zloženie: jedna dávka vakcíny obsahuje Parvovirus suis inactivatum ≥ 1 IU*, Erysipelothrix rhusiopathiae inactivatum ≥ 1 IU (*IU: množstvo protilátok interpretované počtom IU referenčného séra podľa monografie Ph. Eur)

Dávkovanie: 2 ml intramuskulárne

Výrobca: DYNTEC Terezín, CZ