Distribúcia veterinárnych liekov

Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products.

VETWELL - PDF KATALÓG PRODUKTOV 2020

PRODUKTY PRE ĽUDÍ:

PRODUKTY PRE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ:

DIAGNOSTIKA:

VETERINÁRNE LIEKY A PRÍPRAVKY PODĽA ÚČELU POUŽITIA:

SUIVAC PRRS-IN 50 ml a 100 ml

Autor  fotografií: Anna Žebméryová  I  www.annazembery.com  I  anazembery@gmail.com

Inaktivovaná vakcína proti reprodukčnému a respiratórnemu syndrómu ošípaných (PRRS)

Zloženie: jedna imunizačná dávka obsahuje: Inaktivovaný vírus PRRS (kmeň VDE1, VD-E2, VD-A1) indikujúci protilátky ≥ 1 000 EU*. (*EU: množstvo protilátok stanovené ELISA testom po imunizácii ošípaných za definovaných podmienok)

Výrobca: DYNTEC Terezín, CZ