VIRKON S 2019-02-18T13:26:48+00:00

Distribúcia veterinárnych liekov

Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products.

 Produkty pre hospodárske zvieratá:

 Diagnostika:

 Veterinárne prípravky podľa účelu použitia:

VIRKON S 1 kg/10 kg

Autor  fotografií: Anna Žebméryová  I  www.annazembery.com  I  anazembery@gmail.com

Jedinečný širokospektrálny virocídny dezinfekčný prostriedok. Nezávislími testami bolo dokázané, že Virkon S je dezinfekčný prípravok účinný proti všetkým 18 čeľadiam vírusov, ktoré ohrozujú zvierata aj človeka.

Dávkovanie: Aby sa zabezpečilo správne ekonomické použitie Virkon S, používajte presne kalibrovanú odmernú nádobu.Keďže Virkon S má vysokú úroveň bezpečnosti a výnimočne široké spektrum účinku, jeho využitie je mnohoraké.

KONEČNÁ DEZINFEKCIA: Všade tam, kde existujú problémy s vírusovými ochoreniami aplikujte Virkon S prístrojom na čistenie pod tlakom alebo predpísaným zariadením na rozprašovanie.

Riedenie: 1:100 Aplikačná dávka: 200-300ml/ 1m?

ČISTENIE A DEZINFEKCIA: na farmách, potravinárskych závodoch, liahňach, čistenie hosp. budov podľa špecifickýchh ochranných programov proti vírusom.

Návod na použitie: Pridajte obsah sáčku (50 g) do 5 litrov vody aby ste dosiahli pomer 1:100 (1% roztok). Aplikujte pomocou vhodného rozprašovača v množstve 300 ml/m². Nechajte pôsobiť 10 minút. Pri nízkych teplotách a znečistených povrchoch môže byť potrebná doba pôsobenia až 30 minút.

Indikácie: Nezávislými testami dokázaná účinnosť voči širokému spektru ochorenia vyvolávajúcich organizmov – vírusom, baktériám, hubám.
Účinný na pórovité povrchy, v tvrdej vode, pri nízkych  teplotách a za prítomnosti organických látok

Balenie: 1kg, 10kg