Distribúcia veterinárnych liekov

Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products.

VETWELL - PDF KATALÓG PRODUKTOV 2020

PRODUKTY PRE ĽUDÍ:

PRODUKTY PRE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ:

DIAGNOSTIKA:

VETERINÁRNE LIEKY A PRÍPRAVKY PODĽA ÚČELU POUŽITIA:

Dezacin® D

Biocídny prostriedok, ktorý ničí baktérie, plesne, vírusy a spóry

Autor  fotografií: Anna Žebméryová  I  www.annazembery.com  I  anazembery@gmail.com

Dezinfekčný prostriedok určený na rôzne povrchy, pre veterinárnu hygienu a pre oblasť potravín a krmív.

Povrchová a priestorová dezinfekcia pre stravovacie priestory, čakárne, bytové a nebytové priestory, školské a predškolské zariadenia, hotely, wellness centrá, priestory s veľkou migráciou osôb, dopravné prostriedky.

Rad produktov Dezacin® D aj rad produktov Dezalgyn®, sú superoxidované roztoky, ktoré vznikajú elektrochemickou aktiváciou vody a soli (ECA roztoky – elektrochemicky aktivované roztoky). Dezinfekčný účinok v prípravkoch vytvárajú kyslíkové radikály – aktívny kyslík, ktorý účinne ničí baktérie, spóry, plesne a vírusy.

Ako vysoko účinný nedráždivý a ekologický prostriedok sa môže použiť aj na osobnú hygienu (Dezalgyn®), dezinfekciu povrchov, priestoru a predmetov (Dezacin® D) pri súčasnej pandémií COVID-19.

Prípravok (Dezalgyn®) je bezpečné použiť u psov, u mačiek a ostatných spoločenských zvierat.